HÌNH ẢNH TEAM BUILDING

Chương trình TeamBuilding KDL Sinh Thái Cao Minh hứa trả hình photoshop cho các bạn đây.

-Trương trình đã giúp cho tất cả các bạn trẻ cùng nhau vui chơi và giao lưu để học hỏi những kỹ năng của nhau,và để lại 1 kỉ niệm sâu sắt trong lòng các bạn trẻ,1 chuyến đi sẽ không bao giờ quên và 1 chuyến trải nghiệm thật là thú vị với các bạn trẻ.Bạn nào muốn tham gia trải nghiệm thì hãy cùng nhau tham gia vui chơi nhé! 

Ad trả hình theo thứ tự ưu tiên, bạn nào đăng kí trước thì nhận hình trước.

#teambuildingcaominh
#nucuoinhanai