NỢ BẢN THÂN

Chúng ta thường giữ lời hứa và uy tín với người khác. Nhưng bản thân mình thì lại không.

Và… bây giờ là thời điểm để bạn Trả Món Nợ Bản Thân Cho Sòng Phẳng Với Chính Mình.