SINH HOẠT CUỐI TUẦN

Công viên Gia Định chủ nhật ngày mai Thất Thủ rồi
…nhiều bạn đăng kí sinh hoạt quá mà

https://tinyurl.com/dangkisinhhoatcuoituan#sinhhoat
#nucuoinhanai