VĂN HÓA ĐẶC SẮC

VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA HỘI

Một văn hóa đặc sắc của Hội là thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện để cho đi và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Định kỳ …