VĂN HÓA ĐẶC SẮC

Sau bao ngày mong ngóng chờ đợi thì hôm nay ngày 17/12/2023, NỤ CƯỜI NHÂN ÁI đã có mặt tại sân bóng thanh niên Nha Trang, Khánh Hòa để tổ …

VĂN HÓA ĐẶC SẮC CỦA HỘI

Một văn hóa đặc sắc của Hội là thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện để cho đi và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Định kỳ …